انتخاب عضو شورای اجرایی هلال‌احمر کهگیلویه در مجمع عمومی این نهاد