برداشت از میادین مشترک نفت و گاز جزو اولویت‌های اقتصاد مقاومتی است