تورم افزایش یافت شاخص قیمت کالا و خدمات به ۷ ۲ درصد رسید