دانش آموزان و معلمان پژوهشگر برتر کردستان تجلیل شدند