رضا نوروزی من نابودگر استقلال هستم آقای گل می شوم و به پرسپولیس برمی‌گردم