سوگ سروده ای به مناسبت چهلمین روز درگذشت زنده یاد حمید سبزواری