افت_1.7_میلیارد_دلاری_حجم_دارایی_صندوق‌های_سرمایه‌گذاری شاخص بازار سهام سعودی‌ها باز هم کاهش یافت

شاخص بازار سهام سعودی‌ها باز هم کاهش یافت