_فعلا_نباید_توافق_بر_سر_روحانی_به_هم_بخورد! ظریف کنار روحانی بهتر عمل می‌کند تا جای او

ظریف کنار روحانی بهتر عمل می‌کند تا جای او