مذاکرات حج 96 ایران عربستان تا ساعتی دیگر آغاز می شود هیچگونه پیش داوری در مورد نتایج نخواهیم داشت