مرحله چهارم اردوی آمادگی تیم ملی بدمینتون بزرگسالان در زنجان آغاز شد