8.8 میلیارد تومان تسهیلات ماشین‌آلات کشاورزی به متقاضیان کرمانشاهی پرداخت شد