آیا روحانی در هفتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کند؟