دانلود ویدیوی تاخیر ۶ ساعته پرواز شیراز - بندرعباس؛ هیچ گونه امکانات درمانی در فرودگاه داده نش (فیلم) از آپارات

۱۰:۳۹:۲۰, ۱۸ مهر ۱۳۹۶