1

دانلود ویدیوی صحبت های وزیر بهداشت در منا در پی فاجعه دلخراش منا از آپارات

مصاحبه وزیر بهداشت و معاون حقوقی و وزارت خارجه به مکه برای پیگیری فاجعه منا مفقودین و مجروحین
۱۴:۰۴:۴۱, ۹ مهر ۱۳۹۴
اپارات