دانلود ویدیوی اصرار ابن عثیمین بر عدم تأویل روایت اصابع خداوند (فیلم) از آپارات

۲۱:۳۹:۵۲, ۱۸ آبان ۱۳۹۷