4

دانلود ویدیوی رفع تصرف۵ میلیارد ریال از اراضی ملی شهرستان نجف آباد از آپارات

رفع تصرف5 میلیارد ریال از اراضی ملی شهرستان نجف آباد- 84/8/8 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما 10هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان نجف آباد، به ارزش 5 میلیارد ریال رفع تصرف شد http://najafabadnews.ir
۱۵:۲۷:۵۱, ۱۳ آبان ۱۳۹۴