7

دانلود ویدیوی جا دستمالی رو میزی ( آموزش به زبان آذری ) از تبیان

آموزش جا دستمالی رو میزی با استفاده از هنر شفق دوزی به زبان آذری توسط خانم پیروی در بخش هنری برنامه عائله از شبکه سهند.
۲۰:۴۴:۱۸, ۱۶ آبان ۱۳۹۴
تبیان