5

دانلود ویدیوی سوتی مجری ترکیه ای - دستمالی سرنشین اتوبوس از آپارات

ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین (تخصصی و عمومی) emehrvarz@chmail.ir هر صفحه (۳۵۰ کلمه انگلیسی) ۳۰۰۰ تومان (تایپ و ترجمه) در صورت درخواست از متن شما تست ارائه میگردد. با دایره وسیع لغات، ترجمه لغات تخصصی، ذکر مراجع، ویرایش روان و بدون غلط تایپی فایل خود را ایمیل و جهت برآورد قیمت و زمان عودت حتما تماس بگیرید. ۰۹۲۱۵۹۳۲۵۹۷ مهرورز (مترجم مستقل – ۳ سال سابقه) بهار94
۱۳:۵۲:۲۲, ۲۱ تیر ۱۳۹۴
اپارات