4

دانلود ویدیوی خواص بی نظیر عسل ! خواص و ویژگی های درمانی عسل طبیعی از آپارات

شما مى توانید از خاصیت ضد عفونى کننده عسل براى کلیه امراض جلدى به صورت خالص و یا مخلوط با مواد گیاهى دیگر استفاده کنید - مضمضه با شربت براى زخم هاى دهان و غرغره با آن جهت اورام گلو بسیار سودمند است . بهترین خمیر دندان را مى توانید از ترکیب عسل با مواد دیگر درست نمایید و مالیدن خالص من به لثه و دندان نیز نافع است و سبب روییدن گوشت نو مى شود. من معده و عروق را باز مى کند لیزابه هاى بلغمى را جذب
۲۱:۳۳:۳۵, ۲۷ مرداد ۱۳۹۵
اپارات