2

دانلود ویدیوی کاروانسرای سعدالسلطنه از آپارات

کاروانسرای سعدالسلطنه بزرگترین مجموعه ی کاروانسرای درونشهری درایران است که به دستور باقرخان سعدالسلطنه اصفهانی حاکم وقت قزوین در اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه (1310-1314.ه.ق) ساخته شد.این کاروانسرادر دوره ای بنانهاده شدکه شهر قزوین درکانون توجه بازرگانان وتجار و محل استقرار و تجمع کاروانیان ازاقصی نقاط کشور بوده است.
۱۶:۵۳:۲۰, ۲ آذر ۱۳۹۵
اپارات