دانلود ویدیوی فروی نیوز " مراسم سنتی ساعت خوش کردن " نورآباد فرخی از آپارات

مراسم سنتی کاشتن بذر جو و شلغم در کشتخوان نورآباد بانی آقای محمود صفار (جعفرقلی)
۱۳:۱۵:۵۰, ۲۴ مرداد ۱۳۹۴