دانلود ویدیوی زندگی ـ سهراب سپهری (فیلم) از آپارات

زندگی ذره كاهیست ، كه كوهش كردیم زندگی نام نکویی ست كه خارش كردیم زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ، زندگی نیست بجز دیدن یار ، زندگی نیست بجز عشق ، بجز حرف محبت به كسی ، ورنه هر خار و خسی ، زندگی كرده بسی ، زندگی تجربه تلخ فراوان دارد ، دو سه تا كوچه و پس كوچه و اندازه ی یك عمر بیابان دارد . ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ؟! ...
۰۴:۱۳:۳۷, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
اپارات