دانلود ویدیوی زندگی یعنی چه؟ سهراب سپهری (فیلم) از آپارات

شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکيه بر پشتی داد
۲۳:۴۴:۴۰, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
اپارات